Nevelőtestület

Keindl Zoltánné igazgató – Mesterpedagógus
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
– általános iskolai tanító-  testnevelés műveltségi terület
Kodolányi János Főiskola
– szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Béndek László igazgatóhelyettes – Pedagógus II.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
– földrajz szakos tanár
– biológia szakos tanár

Baráth Judit – Pedagógus I.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
– Okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész

Béndek Lászlóné – Pedagógus II.
Esztergomi Tanítóképző Főiskola
-általános iskolai tanító népművelő műveltségi terület

Daróczi Andrea – Pedagógus I.
Budapesti Tanítóképző Főiskola
-általános iskolai tanító – rajz műveltségi terület

Kántor Erika – pedagógus I.

Berzsenyi Dániel Főiskola

– magyar nyelv és irodalom – rajz szakos tanár

Kovács Attila – Pedagógus II.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
– matematika – fizika szakos tanár

Makayné Blaskó Lilla – Pedagógus I.
Apos Vilmos Katolikus Főiskola
– általános iskolai tanító – magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület
ELTE Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
-gyógypedagógus

Nagyné Krain Katain – Pedagógus II.

Berzsenyi Dániel Főiskola

  • tanító – informatika művetségi terület

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

  • katolikus hittanár

Péterfi Nikolett –  Pedagógus I.

  •  tanító – rajz és vizuális nevelés műveltségi terület

Pallagh Jánosné – Pedagógus II.
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
– magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
– közoktatás vezető

Siposné Bokor Katalin- Pedagógus I.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
– francia-testnevelés szakos tanár
Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar
– testnevelés szakos középiskolai tanár

Szanyiné Halgancz Teréz – Pedagógus I.
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
– általános iskolai tanító – testnevelés műveltségi terület

Vas Szilvia – Pedagógus I.

Pécsi Tudomány Egyetem Illés Gyula Főiskolai Kar

– általános iskolai tanító – Ember és társadalom műveltség terület

  • fejlesztő pedagógus

Weizengruberné Keindl Marietta -Pedagógus I.
ELTE Tanító – és Óvóképző Kar
– általános iskolai tanító rajz- és vizuális kultúra műveltségi terület

 

Óraadók:

Hammang Erika – Pedagógus I.

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

-történelem szakos tanár

Illés Richárd – Pedagógus I.

-ének szakos tanár

Tóth Melinda – Pedagógus I. 

-kémia szakos tanár

 

Technikai dolgozók

Szentgyörgyi Gáborné
iskolatitkár

Bankó Mária
takarítónő

Ungár Lajosné
takarítónő

Stefán Krisztián
karbantartó – udvaros