Iskolánk múltja és jelene röviden összegezve

Az Alcsútdobozi Általános Iskola régi múltra tekint vissza. 1946. október 1-jén fogadták el azt a határozatot, amely az iskola működésének kezdetét 1947. szeptember 1-jében határozta meg, s ekkor kezdte meg működését, mint általános iskola a volt József főhercegi uradalom jószág-felügyelőségi épületében. Iskolai tantermeket és internátust alakítottak ki. Az internátusban alcsúti, hatvani, göböli, tabajdi, felcsúti és pesti gyerekek kaptak helyet. Az internátus 1950-ben megszűnt, az alsó tagozatban összevontan folyt az oktatás, majd 1953-ban új szárnnyal bővült az épület. Az 1960-as évektől körzeti feladatokat is ellátott az intézmény, 1963-67 között pedig a Székesfehérvári Mezőgazdasági Technikum kihelyezett tagozata is itt funkcionált. 1979-től közigazgatásilag összevonták Felcsút, Alcsútdoboz és Tabajd községeket. A felső tagozatos tabajdi gyerekek Alcsútdobozra jártak iskolába. 1989-ben 30 millió Ft-os költséggel hat tantermes új iskolarész épült. Ismét nagy változást jelentett, hogy 1993. január 1-től a tabajdi iskola különvált, így a gyermeklétszám is nagymértékben csökkent. 1998-ban iskolánk teljes külső rekonstrukciójára került sor. 1999-ben az iskola mellett megépült a Sportcsarnok, ahol a mai napig a gyerekek testnevelés órái és tömegsportja zajlik. Az iskola sportpályáján felavatásra került a szabványméretű salakos iskolai atlétika pálya, mely az elmúlt évtizedekben helyszíne a tavaszi körzeti atlétikai versenyeknek. Az iskolánk 1999-től viseli József Nádor nevét. A régi és új épületet összeköti a szintén műemlékvédelem alatt álló iskolai épületrész, melyben két tanterem és az 1996-ban szülői munkaközösség segítsége által létrehozott ebédlő, mely jelenleg kiszolgálókonyhaként működik, és 20 gyermek étkeztetését tudja megoldani egyszerre. Az iskola szomszédságában helyezkedik el az Alcsúti Arborétum, melyhez szépen illeszkedik intézményünk tujákkal, cserjékkel díszített sportudvara, ami a szabadban eltöltött testnevelés óráknak és a falurendezvényeknek kulturált helyszíne. Az intézmény az önkormányzati működtetés alatt a 2009/2010-es tanévtől a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében az óvodai és iskola ellátás vonatkozásában társult a Bicske közelében található Csabdi községgel, majd 2013. január elsejétől Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állami fenntartás alá került. 2013-ban mind az alcsútdobozi, mind a Csabdi község önkormányzata is azon munkálkodott, hogy a két iskola önállóan működhessen tovább. A fenntartóval történt egyeztetéseknek pozitív eredménye lett, 2014 szeptemberétől ismét önálló intézményként funkcionálhattunk. Két évnyi megbízott igazgatói szerepek után ismét lett intézményvezetője iskolánknak, ismét lehetett hosszútávra tervezni. Visszakerült az étkeztetés az iskolába, 1 csoportról két csoportra bővült a napközis csoportok száma, így délután már 3 csoportban foglalkoztatjuk a gyerekeket. Új szemlélettel és pedagógiai hozzáállással indult a munka, melynek legfontosabb eleme a „gyermekközpontúság.” Minden a gyermek érdekében, gyermekért történik, mindenkit a saját képességeihez mérten értékelünk, minden tanuló a saját képességének megfelelően kap figyelmet, fejlesztést.

2016-ban felújításra került két épületszárnyon a tetőszerkezet. 2016 tavaszán ismét jött a jó hír, hogy az önkormányzat pályázata, melyet műfüves pályára adott be, sikeres lett. Így a Magyar Labdarúgó Szövetség és Bozsik Labdarúgó Program keretében iskolánk sportpályáján 26×14 méteres műfüves pálya épült. 2016. július 1-től megszűnt a Bicskei Tankerületi Központ, az iskola irányítását Székesfehérvárról irányítják jelenleg is. Hivatalosan 2017. január 1-től tartozunk a Székesfehérvári Tankerületi Központhoz.

A fenntartó felújítási munkálatokat végeztetett az új épület vizesblokkjain. Új burkolat és járólap került minden helységbe, energiatakarékos öblítőtartályok és izzók kerültek a régiek helyére. Igényes, szép szanitereket szereltek fel. A munkálatok 4,5 millió forintba kerültek.

2018-ban kezdődött el az a  120 millió forintos energetikei beruházást amely következtében az intézmény valamennyi termében kicserélték a radiátorokat, fűtéscsöveket. Egy kazánházból 4 korszerű energetikailag hatékony kazánházat alakítottak ki. Az új épületrészt külső szigeteléssel látták el, a régi épületrészekben külső falburkolatot részben javították, részben csak festették. A 4 épületegyüttes tekintetében 3 esetében történt nyílászáró csere, a műemlék alatt álló épületnél pedig részben történt meg. Kívülről maradt a régi ablak, ajtó, belülről azonban hőszigetelt műanyag nyílászárók kerültek beszerelésre.

Az energetikai beruházás átadójára 2019. május 3-án került sor.

A 2019 nyarán, újabb felújítások kezdődtek a Székesfehérvári Tankerületi Központ jóvoltából. Két tanterem padlóburkolatát újították fel, és két tanterembe vásárolhattunk új bútorokat, az egész iskolára kibővítette a fenntartó a riasztórendszert.  Iskolánkat a MÓR-VÉD Security KFT  védi.

Szintén a fenntartó jóvoltából katunk egy intelligens panelt és a napokban érkezik majd egy elektromos zongora is.

Az önkormányzat jóvoltából pedig az étkező felújítása zajlott. Új korszerű konyhai gépeket kapott iskolánk konyhája, és az étkező is bővítésre került.

Nagyon sok segítséget kapunk az önkormányzattól. Polgármester asszony pályázatokat ír az iskolánkra és a hétköznapi zökkenőmentes munkafolyamatainkat is maximálisan segíti.

Iskolánk diákjai jelen vannak a közéletben. A falu rendezvényein ünnepi műsorokat adnak, együttműködnek a helytörténeti körrel, alcsútdobozi értékeket gyűjtenek, a nyugdíjas klub rendezvényein fellépnek tánccal, énekkel, a köz szolgálatában környezettudatos munkát végeznek. A jövő nemzedéke olyan neveltetést kap iskolánkban, amelyben elsődleges feladat a lokálpatriotizmus erősítése.