Pedagógusnapi köszöntő a szülőktől

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, a hiábavaló erőfeszítés, és nincs még eg munka, ahol ilyen sok a siker a kellemes meglepetés.

Gyergyai Albert szavaival élve a tanári pálya minden más pályánál ágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a Nílus vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennapi, az elvont és tapasztalat közé.

A pedagógusok emlékét egy életen át magunkban hordozzuk. A tananyag bár agyunkban megkopik, de a szívünk nem felejt. Arra mindig emlékszünk, ki segítette, ki egyengette utunkat kemény szigorral, ám de szeretettel. A legigazibb pedagógusok az utolsó percig velünk maradnak. Talán ezért találták ki ezt a napot. Amikor a napi gondok és problémák kedvüket veszik, Önök is gondoljanak a mosolygó, sikeretől boldog gyermekarcokra és a szülők szünni nem akaró vastapsaira.

Kívánom, hogy mindennapjaikat hassák át az apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át Önöket szerető gyerekkéz, nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek, és kapjanak a szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok csatáit.

Köszönöm a munkájukat és kívánok további sok sikert, nagyon sok erőt, kitartást, jó egészséget!

Szülői munkaközösség köszöntőjét Hegyi Noémi tolmácsolta

Vissza a Hírekhez